گزارش تصويری - نمایش فیلم
نشست گذار از تصوّر آبرو در تصویر
Video

نشست گذار از تصوّر آبرو در تصویر
1395/09/27

نشست بازخورد تعرفه قیمت در عکاسی تبلیغاتی
Video

نشست بازخورد تعرفه قیمت در عکاسی تبلیغاتی
1395/09/27

نشست چالش های اقتصادی در فتوژورنالیسم معاصر
Video

نشست چالش های اقتصادی در فتوژورنالیسم معاصر
1395/09/26

نشست درباره مدیریت رنگ
Video

نشست درباره مدیریت رنگ
1395/09/26

نشست مطالعات فرهنگی و عکاسی
Video

نشست مطالعات فرهنگی و عکاسی
1395/09/25

نشست بررسی آثار عکاسی پنجمین دوره 10 روز با عکاسان با رویکرد به گرایش‌های عکاسی
Video

نشست بررسی آثار عکاسی پنجمین دوره 10 روز با عکاسان با رویکرد به گرایش‌های عکاسی
1395/09/25

نشست عکس درمانی
Video

نشست عکس درمانی
1395/09/25

نشست عکاسی امروز، فرصت های جدید
Video

نشست عکاسی امروز، فرصت های جدید
1395/09/22

نشست ذخیره و بازیابی اطلاعات در دنیای تصاویر دیجیتال/محمد سعید قاضی زاهدی
Video

نشست ذخیره و بازیابی اطلاعات در دنیای تصاویر دیجیتال/محمد سعید قاضی زاهدی
1395/09/22

نشست عکس فیلم به مثابه سند در تاریخ سینما
Video

نشست عکس فیلم به مثابه سند در تاریخ سینما
1395/09/22

نشست نمایش و بررسی آثار میشل ستبون از روزهای انقلاب
Video

نشست نمایش و بررسی آثار میشل ستبون از روزهای انقلاب
1395/09/21

نشست جریان سازی هنری در عکاسی و بررسی فقدان آن در عکاسی هنری ایران
Video

نشست جریان سازی هنری در عکاسی و بررسی فقدان آن در عکاسی هنری ایران
1395/09/21

نشست فناوری های نوین در نمایش تصویر
Video

نشست فناوری های نوین در نمایش تصویر
1395/09/21

نشست ارتباط بین کارفرما و عکاس تبلیغاتی
Video

نشست ارتباط بین کارفرما و عکاس تبلیغاتی
1395/09/20

نشست طراحی صحنه در عکاسی
Video

نشست طراحی صحنه در عکاسی
1395/09/20

نشست بررسی چالش های صنفی عکاسان خانه تئاتر ایران
Video

نشست بررسی چالش های صنفی عکاسان خانه تئاتر ایران
1395/09/20