ذخیره و بازیابی اطلاعات در دنیای تصاویر دیجیتال/محمد سعید قاضی زاهدی محمد سعید قاضی زاهدی دوشنبه 1395/09/22 - ساعت: 16:00