قدرداني دبير پنجمين همايش 10 روز با عكاسان از نهادها، انجمن ها، عكاسان و منتقدان

دبير پنجمين همايش 10 روز با عكاسان از نهادهای فرهنگی و هنری، تشكل ­ها و انجمن­های عكاسي و عكاسان كشور قدرداني كرد.

به گزارش روابط عمومی پنجمين همايش 10 روز با عكاسان، سيدعباس ميرهاشمی؛ دبير پنجمين همايش 10 روز با عكاسان در متنی نوشت: تحليل و  بررسي يك رويداد فرهنگی، هنري با توجه به زمينه ­ها و شرايط اجتماعی، فرهنگی و هنری، عوامل تقويت كننده و محدوديت امكانات و موانع بازدارنده و نتايج و پيامدهای آن ميسر است و پنجمين همايش 10 روز با عكاسان نيز با اين نگاه قابل بررسي است. در اين دوره ­ی همایش 10 روز با عكاسان كه با برنامه ­های گسترده ­تر از قبل و با  تاكيد بر نگاه علمی و پژوهشی برگزار شد، نهادهای عمومی، مراكز هنري، انجمن ­ها و تشكل­ های عكاسي، عكاسان با گرايش های گوناگون، استادان و پژوهشگران تخصصی در علوم اجتماعی و انساني و هنر، حاميان مالي، خبرنگاران، رسانه ها و منتقدان تاثيرگذار بودند. از عزيزاني كه حضور فعال داشتند و دوستاني كه به هر دليل نتوانستند يا تمايل نداشتند در پنجمين همايش 10 روز با عكاسان مشاركت كنند يا حضور داشته باشند و همچنین از افرادي كه با هر نگاهی، نظرات و نقدهاي خود را شفاهی یا كتبی اعلام و منتشر كردند قدردانی مي ­كنم. با اشتياق همچنان پذيرای نقد و نظر درباره پنجمين همايش 10 روز با عكاسان هستم و مايه­ ی خوشحالي است كه عزيزان نظرات و نقدهای خود را برای ما ارسال كنند.

سيد عباس ميرهاشمی در ادامه اين متن نوشته است:  پنجمين همايش 10 روز با عكاسان تلاش كرده با نگاه فراگير، علمي و تخصصي در مشاركت با نهادها،‌ تشكل ها، انجمن ها و عكاسان، رويداد موثری را در تعامل با فرهنگ و جامعه رقم بزند. اميد كه با تعامل دروني و بينابيني، شعار اساسي همايش يعني "عكاسي، فرهنگ، جامعه" تقويت شده و توسعه يابد.

 

روابط عمومی پنجمین همایش ده روز با عکاسان ایران 

واژه های کلیدی:  ده، روز ، پنجمین، عکاسان، سید عباس میرهاشمی
تاریخ خبر: 1395/10/06