حامد کیا: عکاسی از تجاری سازی ایرانی دهه ی70

"گذار از تصور آبرو در تصویر" نشست دیگر نهمین روز پنجمین همایش 10 روز با عکاسان بود که با حضور حامد کیا برگزار شد.

حامد کیا در این نشست گفت: تصویر بهانه ای است تا درباره ی فرهنگ ایرانی فکر کنیم یعنی اینکه یک تصویر باید کاری کند تا درباره ی فرهنگ خودمان فکر و تامل کنیم. در این نشست می خواهم درباره آبرو صحبت کنم. آبرو به معنای غرور است، اطلاعات شما نسبت به شرایطی که هستیم و فردی که در روبه رو قرار دارد، است. آبرو یک سیستم تربیتی است که سبب می شود با دیگران ارتباط برقرار کنیم، یک فرآیند آموزشی است و ما با درجه های مختلف آبرو روبه رو هستیم.

کیا تاکید کرد: بعد از انقلاب اسلامی مهندسی فرهنگی شکل گرفت و دولت متولی شد که فرهنگ را مورد نظارت قرار دهد. آبرو توسط قانون گذاران شکل می گیرد. در اینجا ما با یک آبروی دولتی مواجه هستیم. بعد از دهه ی 70 شهرسازی شکل می گیرد. یعنی اینکه از دهه ی 70 تا امروز مفهوم تجاری سازی ایرانی عمیق تر می شود و حتی تعطیلات هم تجاری سازی می شود و تمامی این موارد در عکس ها موجود است. 
در ادامه حامد کیا توضیحاتی درباره آبرو در تصویر داد.
نمایش فیلم  درباره ی عکاسی از برنامه ی دیگر نهمین روز پنجمین همایش 10 روز با عکاسان بود. 

 

روابط عمومی پنجمین همایش ده روز با عکاسان ایران 

برای مشاهده گزارش تصویری لطفا کلیک کنید. 

 

واژه های کلیدی:  حامد کیا، تصور، آبرو، هماش، ده روز، با عکاسان، فرهنگ
تاریخ خبر: 1395/09/28