سینمای مستند ایران متعلق به نسل امروز است

فیلم "آن دو" به کارگردانی ماجد نیسی در هشتمین روز پنجمین همایش 10 روز با عکاسان نمایش داده شد و در ادامه محسن راستانی و ماجد نیسی؛ کارگردان درباره ی این فیلم گفت و گو کردند. 

محسن راستانی در این نشست گفت: ماجد نیسی، عکاسی را که در سال های جنگ در تانک های عراقی عکاسی و فیلم برداری می کرد، پیدا کرد و در نهایت منجر به ساخت این مستند شد. بعد از پایان جنگ این عکاس عراقی به سوئد می رود و پناهنده می شود که ماجد نیسی در یکی از سفرهایش این فرد را پیدا می کند. سینمای مستند ایران متعلق به نسل امروز است. سینمای مستند حرف اول را می زند و خیلی قوی تر از عکاسی ماست و آینده ی روشنی دارد.
راستانی تاکید کرد: این فیلم روی من خیلی تاثیر گذاشت. موافق ها و مخالف ها ضربه های زیادی به حقایق زدند ولی آنقدر که از موافق ها ضربه خوردیم از مخالفان زیاد ضربه نخوردیم. 
سپس ماجد نیسی گفت: این مستند حال و هوای من را عوض کرد و فقط به مستند توجه داشتم و جوانب اصلا برایم مهم نبود. در این مستند دوست داشتم حقایق بازگو شود که خوشبختانه توانستیم به موفقیت برسیم.
در ادامه پرسش و پاسخ درباره این مستند انجام شد.

نشست مبانی عملکرد حرفه ای در کسب وکار عکاسی با حضور علی عیاری، کیاداود اسفندیاری و ناصر بهرامی در هشتمین روز پنجمین همایش 10 روز با عکاسان برگزار شد و حاضران در این نشست درباره مسایل  و چالش های عملکرد حرفه ای در کار عکاسی گفت و گو کردند.

 

 روابط عمومی پنجمین همایش ده روز با عکاسان ایران

برای مشاهده گزارش تصویری لطفا کلیک کنید

 
واژه های کلیدی:  آن دو، فیلم، ماجد نیسی، محسن راستانی، عراق، ده، پنجمین ، همایش ، ده روزبا عکاسان،
تاریخ خبر: 1395/09/27