عکس ها در هر موقعیتی رنگ بندی متفاوت دارد

نشست "مدیریت رنگ" با حضور محمد امین کجوری در هشتمین روز همایش 10 روز با عکاسان برگزار شد.
محمد امین کجوری در این باره گفت: مهم این است بدانیم چگونه می خواهیم عکس را ارائه دهیم و براساس آن رنگ بندی کنیم. عکس ها در هر موقعیتی رنگ بندی متفاوت دارند. آن چیزی که در مانیتور، عکس، چاپ به صورت جداگانه دیده می شود با هم متفاوت است.

کجوری درباره ی "دامنه ی پویایی" گفت: دامنه ی پویایی محدوده ای است که تمام مقادیر مختلف روشنایی از سیاه مطلق تا سفید مطلق را در یک تصویر در بر می گیرد.
در ادامه ی این نشست درباره ی دامنه دینامیک دوربین های مختلف صحبت و عکس هایی در این زمینه ارائه شد.
کجوری تاکید کرد: حساسیت شامل حساسیت اصلی دوربین و حساسیت میانی است. همچنین مدیریت رنگ در سه مرحله ی ثبت تصویرو ویرایش صورت می گیرد. نقطه ی شروع این است که ما مانیتور خوب داشته باشیم تا مرجع باشد و بتواند رنگ ها را درست نشان دهد.

روابط عمومی پنجمین همایش ده روز با عکاسان ایران

برای مشاهده گزارش تصویری لطفا کلیک کنید. 

واژه های کلیدی:  پنجمین، ده، روز، با عکاسان، محمدامین کجوری، دینامیک، دامنه، پویایی
تاریخ خبر: 1395/09/27