محمود مروتی: عکس های انتزاعی از واقعیت سرچشمه می گیرد

نشست سوم هفتمین روز پنجمین همایش 10 روز با عکاسان با عنوان "بررسی آثار عکاسی پنجمین دوره 10 روز با عکاسان با رویکرد به گرایش های عکاسی" با حضور محمود مروتی برگزار شد.

محمود مروتی در ابتدای این نشست گفت: 104 شاخه ی عکاسی وجود دارد که عنوان این شاخه ها شامل عکاسی آزاد، عکاسی از اجسام ریز، عکاسی انتزاعی، عکاسی باستان شناسی، عکاسی پرشی، عکاسی اندام انسان، عکاسی تاریخی، عکاسی تبلیغاتی، عکاسی تزئینی، عکاسی تکراری، عکاسی چهره، عکاسی حرفه ای، عکاسی دادگاهی، عکاسی دندان پزشکی، عکاسی دیجیتال، عکاسی رقص، عکاسی روحی، عکاسی روزنامه ای، عکاسی زمین شناسی، عکاسی زیرآب، عکاسی سالنامه ای، عکاسی شرکتی، عکاسی طبیعت، عکاسی عروسی، عکاسی علمی، عکاسی غذایی، عکاسی غیرحرفه ای، عکاسی فضایی، عکاسی کارت پستال، عکاسی لحظه ای، عکاسی مجله ای، عکاسی مخفی، عکاسی مد و فشن، عکاسی موشکی، عکاسی نجومی، عکاسی نظامی، عکاسی نمایشی، عکاسی ورزشی، عکاسی ویرایشی، عکاسی هنری و.... است.

مروتی افزود: در عکاسی از تئاتر یا نمایش هدف انتقال هیجان صحنه و... است. هیجان، کنش صحنه است. یک عکس از کل صحنه در تئاتر وجود ندارد. عکاسی سینما زیر مجموعه ی عکاسی تئاتر است زیرا قبل از سینما تئاتر وجود داشته است. عکاسی پشت صحنه بسیار مهم است و باید به آن توجه شود. وظیفه ی عکاس تئاتر این است که بتواند از تمامی مراحل عکاسی کند. 

محمود مروتی در ادامه درباره عکاسی نگاه تاکید کرد: عکس های نگاه یا انتزاعی از واقعیت سرچشمه می گیرد. این نوع عکاسی فقط بر بخشی از موضوع تاکید می کند و برخی آن را با شعر قیاس می کنند. 
در ادامه عکس هایی از نمایشگاه پنجمین همایش 10 روز با عکاسان نمایش داده شد.
بخش بعدی به نمایش فیلم اختصاص داشت که سه فیلم با عنوان کارگاه عکاسی ورزشی، مستند پرتره یک عکاس نمایش داده شد.

روابط عمومی پنجمین همایش ده روز با عکاسان ایران

برای مشاهده گزارش تصویری لطفا کلیک کنید

واژه های کلیدی:  محمود مروتی، تبلیغاتی، چهره، پنجمین ، ده روز با عکاسان ایران، ده
تاریخ خبر: 1395/09/26