سید احسان باقری: عکس ها از درون ما خبر می دهند

نشست "عکس درمانی" با حضور سید احسان باقری در همایش 10روز با عکاسان برگزار شد.
سید احسان باقری در این نشست گفت: عکس ها از درون ما خبر می دهند. امکانات جدید  امروز مانند اینستاگرام سبب شده افراد با عکس ارتباط برقرار کنند. این عکس ها به همراه نوشته ارائه می شود که از درون هر فردی خبر می دهد. عکس یک محرک است برای اینکه چیزی بنویسیم. چیزی که امروز خیلی استفاده می شود پروفایل است.  سلفی فقط بدن ما نیست و شاید از کفش خودمان عکس بگیریم که اشاراتی درباره ی تصور واقعی ما از خودمان یا منِ آرمانی است. ویژگی عکس این است که بدون اینکه بدانیم از درون ما چیزهایی را بازگو می کنند. 

 باقری افزود: ما در بسیاری از مواقع مشکلات و کمبودهای افراد را در عکس ها می بینیم. عکس ها لایه لایه اتفاقات و ویژگی شخصیتی ماست.  همچنین عکس هایی که دیگران از ما می گیرند نگاه آن ها را نسبت به ما نشان می دهد.
عکس ها خاطرات دوران کودکی، باورها، توصیف از خود، علایق، مهارت ها، تفریحات، روحیات، نگرش به آینده و.... را بیان می کند. 
در ادامه باقری عکس هایی را نمایش داد و از حاضران خواست تا نظرات خود را روی برگه بنویسند و در پایان نظرات برخی از حاضران را خواند.

 

روابط عمومی پنجمین همایش ده روز با عکاسان ایران

واژه های کلیدی:  سید احسان باقری، عکس درمانی، ده روز با عکاسان ایران ،
تاریخ خبر: 1395/09/26