ذخیره و بازیابی اطلاعات در دنیای تصاویر دیجیتال/محمد سعید قاضی زاهدی محمد سعید قاضی زاهدی دوشنبه 1395/09/22 - ساعت: 16:00 عکاس: رضا ذاکری
12/12/2016 3:59:32 PM
12/12/2016 3:59:32 PM
12/12/2016 3:59:32 PM
12/12/2016 3:59:32 PM
12/12/2016 3:59:32 PM
12/12/2016 3:59:32 PM