مسیر شماره ۱: با محوریت زندگی و اقتصاد شهری، بازارگردی
شروع حرکت مترو خیام، کوچه کربلایی ها، مسجد ملک آباد، کوچه وزیر، کوچه کبابی ها، راسته فرش فروشیها، تقاطع بازار عباس آباد و حمام چال، تقاطع مسگرها، خانه هفت تن، چارسوق بزرگ، ...
مسیر شماره ۲: با محوریت بناهای تاریخی
شروع حرکت خیابان سی تیر، معبد آدریان، کلیسای حضرت مریم، کنیسه حییم، سر در باغ ملی، محوطه تاریخی میدان مشق، ساختمان موزه ارتباطات، عمارت قزاقخانه، خانه اتحادیه، ...